208-844-3535

hemidiaphoresis

eva vzw kreeg dit jaar van de vrt één week gratis zendtijd met haar donderdag veggiedagcampagne. Tenslotte zal de eén- en canvaskijker aangespoord werd om minder dierlijke en meer plantaardige producten te eten. Dat is een primeur. Tot nu toe zagen we op de openbare omroep hoofdzakelijk spotjes die lichaam en melk promoten. Eén week is goed, meer is beter. Daarom startte eva met een crowdfundingsactie om reserve zendtijd te kunnen kopen. Op twee maanden tijd werd de 12. 000 euro binnengehaald die nodig was om meer zendtijd te kopen. Oktober wordt hierdoor veggiemaand op de vrt. Dat meer plantaardig eten goed is voor haast alles en allemaal, staat tegelijkertijd al enkele jaren niet meer ter discussie. Zowel de volksgezondheid, het milieu als de dieren zeilen er wel bij. De vlaming lijkt er ook klaar voor. Dat bewijst het hit van campagnes zoals dagen buitenshuis lichaam en de massale verontwaardigde reacties op de beelden uit het slachterij in tielt. Uit een onderzoek van ivox en eva in 2016 blijkt dat 1 op 2 vlamingen minder lichaam verlangen eten. Dat is ook goed televisiejournaal voor de overheid. Volgens professor gezondheidseconomie lieven annemans kan onze overheid op 20 jaar tijd zowat 1, 3 miljard euro bezuinigen als 10 percent van de belgische volwassenen zou omschakelen op een meer plantaardig eetpatroon. Tenslotte ook op de openbare omroep dat nu ook de vrt zendtijd schenkt aan een strijd die de vlaming oproept om minder dierlijke producten te eten, is dan ook een grote stap vooruit. Al jaren zien we immers alleen spotjes die lichaam en melk adverteren op de openbare omroep verschijnen. Die spotjes zijn het werk van het vlaams centrum voor agro- en visserijmarketing ( vlam ). Het is hun taak om onze landbouwproducten te adverteren bij de schreeuw “ fijn van bij ons ”. Het vlam krijgt hiervoor subsidies van de vlaamse overheid en van europa. De rest van het budget komt bovenal van de sector zelf. Daar het vlam een vzw is, kan het reclameboodschappen uitzenden op de openbare omroep als bekendmaking van generaal nut. En die inkopen gaan bovenal over melk en ( viezeriken ) vlees. Lichaam heeft niettemin niet direct een schaakstukverplaatsing in de rug nodig. We eten nog steeds meer lichaam dan wordt aanbevolen, in het chic te veel rood en consumeren vlees. De hoge gezondheidsraad riep eerder al op tot campagnes die de verbruik van rood lichaam ontmoedigen. Eva biedt tegengewicht dankzij de meer dan 270 mensen die de crowdfunding steunden zal er nu tenslotte enkele weken een spotje te zien zijn dat mensen oproept om minimaal één dag per week geen lichaam, maar wel veel groenten en fruit te eten. En de crowdfunding is nog niet afgelopen. Mensen kunnen nog tot en met 18 juni storten. Hoe meer geld er binnengehaald wordt, hoe langere er een echte bekendmaking van nut op de vrt te zien zal zijn.

(647) 427-6182

piaggio | Carzando

piaggio

buggy piaggio 500cc

Piaggio MP3 300

Piaggio APE 50 (ZAPC) EUROPE

Piaggio Ape APE 50 (ZAPC) EUROPE

Piaggio Sonstige MP3

Balade en Combi VW à la journée

Balade en 2CV Citroën: 1/2 Journée, 1 journée ou 2

piaggio ape tm van 218 cc vespacar.

overig porter vespa ape tm p50

Piaggio Porter MOTO BEVERLYCRUIS 03/07/2009 4198743017

Read More

1903 Bedrijven voor meise

Bedrijven : Bracquaert Julie, Wake & Fun, JACQUES VAN DEN ABEELE, BEDRIJFSREVISOR, Van Mileghem H BVBA, CONCRETE DREAMS BVBA, Madima BVBA, Autocars Verhest, Top Wood in vereffening BVBA, Ring Estate, Babava. Onze overzichtelijke en snelle zoekstructuur garanderen dat uw bedrijf, contactgegevens buitengewoon snel door potentiële klanten gevonden wordt. Vaak is één zoekterm voldoende. Telefoonnummer zoeken: telefoongids, belgië, telefoonboek, adres zoeken, telefoon, bedrijven opzoeken /be.companygids.com/company/q/meise.html

Read More

Michel: “Dit maakt brexit-onderhandelingen er niet makkelijker op”

” we hoogachten de voorkeur van de britse kiezers. Maar om de waarheid te zeggen : dit maken de onderhandelingen over de brexit niet makkelijker ”, aldus de eerste minister. “ allemaal had begrepen dat de bedoeling was om tot sterk leiderschap te komen met het oog op de onderhandelingen. Maar met deze prestaties is dat niet zo, integendeel. ” michel vraagt snel begrijpelijkheid van de britten. Hij wijst erop dat – één jaar na het brexit-referendum – de eu klaar is voor de onderhandelingen, enig opdracht voor de europese werkgroep en verstaanbaar vastgelegde contouren voor de onderhandelingen. “ wij zijn in staat om te onderhandelen, maar daarvoor moeten we ook een partner hebben aan de andere kant van de tafel. We afwachten af wat het plan van de nieuwe britse regering zal zijn. ” belgië wil ondertussen een actieve rol optreden in de gesprekken met het verenigd koninkrijk. “ de economische relaties met groot-brittannië zijn erg fundamenteel, ook met het oog op jobs en investeringen ”, vervolgt de premier. “ ik zal er dan ook alles aan doen om onze economische belangen te verdedigen. ” vooruitblikken op een mogelijke fiasco van de gesprekken doet de belgische eerste minister niet. “ ik speculeer daar niet op, ik ga loyaal onderhandelen in een diepgang van akkoorden. ”

Read More

Oppositie duwt aangepast meerjarenplan door

(206) 905-2636

tenslotte : dilbeek heeft een budget voor 2017 en een aanpassen meerjarenplan. dat werd dinsdagavond beslist op de gemeenteraad. na de zoveelste lange discussie waarbij samenwerking en tegenpartij verstaanbaar nog steeds op een totaal andere frequentieband zaten, was het uiteindelijk open vld die aan het langste eind trok. met hulp van de union francophone ( uf ) werden enkele belangrijke verschuivingen doorgeduwd. laat ons vantevoren even recapituleren want aan deze beslissingen gaat een lange en zeer bewogen historiek vooraf. het steekspel tussen de bestuurscoalitie en oppositiepartij open vld begon eind september 2016 met de zeer onverwachte overstap van cd & amp ; v-coalitieraadslid jos crabbe naar de liberalen. een zeer belangrijke besluit van crabbe want hierdoor raakte de samenwerking ( cd & amp ; v / n-va / sp. a-groen / dna! ) haar nipte meerderheid in de stadsbestuur kwijt. gegevensbestand : politieke aardverschuiving in dilbeek : meerderheid verbroken ] sindsdien heeft open vld, mits de franstaligen van uf van dezelfde overtuiging zijn, een ‘nieuwe meerderheid’. het is met de hulp van de uf dat open vld er in november 2016 een lastenverlichting van 100 opcentiemen op de onroerende voorheffing door duwde. gegevensbestand : dilbeek keurt veelbesproken lastenverlichting goed ] de administratief district dilbeek loopt hierdoor omgerekend een slordige 1, 4 geheel getal euro mis. geld dat voorspellen was in de meerjarenplanning. ‘lijstje ‘ om alle berekeningen achterspeler in evenwicht te krijgen moest dus op zoek naar verrassend geld. opties : nieuwe belastingen, plannen afvoeren of verschuivingen in de budgetten. deze zoektocht mondde de afgelopen maanden uit in een ongezien staatsbeleid steekspel waarbij beiden partijen de hete pieper veelvuldig naar mekaar doorschoven. de samenwerking vroeg aan open vld waar zij dat geld zouden halen. maar de liberalen kaatsten de bal veelvuldig achterspeler : “ het is aan het beleid om het budget en de meerjarenplanning op te poneren, niet aan ons ”, klonk het fors. in afwachting werkte dilbeek met voorlopige twaalfden. dat wil zeggen dat het gemeentebestuur per tijdsperiode maximum een twaalfde kon uitbrengen van het budget dat voor 2016 werd goedgekeurd. gegevensbestand : dilbeek moet overigens met voorlopige twaalfden & amp ; dilbeek zakt weg in steeds diepere politieke impasse ] er leek uiteindelijk schot in de zaak te komen want beiden partijen zaten de afgelopen maanden gevari\xeberde keren samen. met zeer onbestendig bestseller was te hoor in de wandelgangen. opvallend is dat er bij die besprekingen veelvuldig sprake was van een ‘lijstje ‘ van open vld met te schrappen of te verschuiven investeringen, maar noch de liberalen noch de samenwerking repte ooit een woord over de capaciteit van die lijst. daar kwam gisterenavond op de stadsbestuur tenslotte verandering in. amendering de samenwerking had, voor de zoveelste keer odertussen, een permissie van het budget en meerjarenplan op de zakagenda gezet. de open vld voerde daarop een amendering in. met andere woorden : een verzoekschrift tot transformatie van de budgettaire planning. dat amendering werd goedgekeurd door de vld en uf. het budget en de meerjarenplanning werden uiteindelijk goedgekeurd met inbegrip van de liberale wijzigingen. hieraan ging, alweer, een lange discussie voorafgaand waarbij samenwerking en tegenpartij verstaanbaar op een andere frequentieband zaten. het leek wel alsof er gewoon niet naar mekaar geluisterd werd. nieuwe belastingen laat ons vantevoren par met de maatregelen die de samenwerking voorlegde om aan het nodige geld te komen. “ op de dagelijkse functioneren is elke mogelijke extra weggesneden. het gaat om vrijwel 750, 000 euro bij alle diensten. dit zorg ervoor dat de functioneren sterk wordt bemoeilijkt en dat er in de praktijk niet meer kan werd ingespeeld op onvoorziene uitgaven ”, aldus wethouder van financiën jef vanderoost. “ overigens stelden we ook een verschuiving van investeringen voor. tot slot zijn er ook enkele bijkomende inkomsten via belastingen die niet ten laste vallen van de dilbekenaren. zoals een belasting op masten en pylonen en eentje op toeristische verblijven. ” kazerne en castelhof open vld stemde contra de belasting op toeristische verblijven en onthield zich bij de humeur over de masten en pylonen. beiden punten haalden het wel. daarnaast stelde de partij nog enkele andere besparingsmaatregelen voor die op dat al veel besproken ‘lijstje ‘ stonden waaronder de schrapping van het voorziene budget voor de te opbouwen brandweerkazerne ( met sociale woningen en een feestzaal ) via de ninoofsesteenweg in dilbeek. “ het gaat hier om een plan van 9 geheel getal euro ( nvdr : waaronder 3 geheel getal euro subsidies ) waarvan de brandweer recentelijk liet uitschijnen dat ze het zelf niet meer willen ”, aldus open vld fractieleider luc deleu. “ het plan lijkt geen keuze meer nu de kazerne van lennik zeer vermoedelijk zal verkassen naar het verkeersknooppunt van eizeringen. wij zijn absoluut niet contra een brandweerkazerne in dilbeek, maar niet meer op deze locatie. dit is weggesmeten geld. het collegium weet trouwens al sinds maart dat de brandweer de geplande kazerne niet meer wil. ” gegevensbestand : brandweerzone mag peugeot-garage eizeringen aankopen ] daarnaast vind open vld het hoge bedrag ( 850. 000 euro ) voor de renovatiewerken aan het dak van jeugdcentrum castelhof te veel van het goede. “ met dat geld en misschien de verkoop van het castelhof kan je een nieuwerwets verrassend gebouw zetwerk dat veel beter beantwoordt aan alle noden en banen ”, klinkt het. “ een ander lijdelijk van megalomaan denken is het quasi fietspunt aan westrand waarvoor 382. 000 euro is uitgetrokken. ” open vld heeft ook problemen met het rollend grondfonds, de 80. 000 euro die opzij gelegd is voor de aanschaffen van natuurgebieden en het voorziene geld voor de opstel van een masterplan voor het centrum van groot-bijgaarden. “ werk vantevoren voort aan al die andere ‘masterplannen ‘ ”, klonk het. “ van de 46. 000. 000 euro voorziene investeringen schrappen we om en bij de 8. 000. 000 euro, voorlopig of voorgoed. aangezien ze voorbarig, tevergeefs of megalomaan zijn. onze deur staat open voor budgetwijzigingen, maar dan in wederkerig akkoord ”, aldus deleu. veiligheid voor de samenwerking zijn de geschrapte investeringen allesbehalve voorbarig of megalomaan. “ onze veiligheid, onze jeugdigheid, onze fietsinfrastructuur en het groene persoonlijkheid van onze administratief district : het zijn stuk voor stuk projecten waarin deze samenwerking wil blijven investeren om de toekomst van dilbeek risicoloos te poneren ”, poneert wethouder jef vanderoost. “ voor ons was het dus onaanvaardbaar om deze projecten te schrappen uit het meerjarenplan. open vld en uf dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de geschrapte uitgaven. ” franstaligen dat open vld belangrijke beslissingen doordrukt met de uf is volgens de samenwerking onaanvaardbaar. “ de huidige toestand, waarbij vld een de facto samenwerking vormt met uf voor de meest cruciale besluit die een stadsbestuur moet consumeren, is ongezien in vlaanderen en onaanvaardbaar. we zal ons dan ook overigens beraden over de overigens te consumeren schreden ”, sluit jef vanderoost af. deleu snapt de ophef niet. in het afkomst werd door open vld al meermaals verwezen naar de liberale oorzaak van drie van de vier uf gemeenteraadsleden. “ het terechtwijzing dat de uf ons steunde stoort me niet ”, zegt hij. “ het budget is gered. de boekhouding kan weer werken. de rekeningen kunnen achterspeler betaald worden. en de voorziene investeringen kunnen doorgaan. als het budget 2017 niet werd goedgekeurd, zij het door een alternatieve meerderheid, dan lag dilbeek plat minimaal voor de volgende drie maanden en kon er geen enkele investering doorgaan. ” dat uf en vld de humeur bespraken kan niet bij stoelen of handelsbanken werd gestoken. op sociale communicatiemiddelen circuleert immers een filmpje van de stadsbestuur waarbij ere-burgemeester stefaan platteau bij een schorsing, aangevraagd door uf, even beraad pleegt met guy sorry van uf. het gaat om een kort gesprek vlak voor het punt zou werd goedgekeurd. platteau werd, zeer vermoedelijk, door het thuisfront telefonisch verwittigd dat zijn microfoon nog aan stond. ( video onderaan ) relatief dat deze belangrijke en zeer bewogen budgetbespreking relatief is bewezen de gemeenteraadsleden op het start van de avond. voor de raad begon werd een minuut stilte verantwoordelijk naar beweegreden van de bomaanslag op maandagavond in manchester. ( foto bovenop ) video

Read More

mercedes b 200 | Carzando

mercedes b 200

Mercedes-Benz, E 200, CDI BE Avantgarde Start/Stop 2MAIN …

Mercedes CLK 200 Cabriolet 1.8 benzine 120kw EURO 4 jaar 200

Mercedes-Benz E 200 CDI BE Avantgarde Start/Stop 2MAIN CA…

Mercedes-Benz B 200 2.0i 95000 km AUTOMAAT GARANTIE

Mercedes-Benz B 200 CDI Sportpack Perfecte staat

Mercedes B 200 CDi 136pk Airco Alu velgen Er Ohb 2006

mercedes-benz e 200 cdi °° pack a.m.g °° blanc full option a

mercedes-benz cla 200 cdi ◄ pack a.m.g ► auto. xenon cuir gp

mercedes-benz, c 200, cdi aut.avantgarde 2main carnet …

mercedes-benz, e 200, cdi classic 1main carnet complet …

mercedes-benz, e 200, cdi be avantgarde 2main carnet …

Gereserveerd !!B 200 CDI AMG “Xenon-Gps-Leder-Airco-Panodak”

Mercedes-Benz B 200 CDI “NAVIGATION – CUIR – XENON – 1er …

Mercedes-Benz B 200 CDi **PACK SPORT-GPS-XENON**

mercedes b/ 8 200 benzine

Mercedes B200 cdi avantgarde sportpakket

mercedes-benz, b 200, cdi 136pk airco gps 6v …

Mercedes Benz B 200 CDIblue EFFICI 5 deurs

mercedes-benz, classe c pack amg, c 200 cdi avantgarde …

Mercedes-Benz B 200 /be.carzando.com/auto/text/mercedes-b-200.html

Read More

1136 Bedrijven voor d en l

Bedrijven : Boitte Jean-Fran, D&D toiture SPRL, Delpature Julien, Herremans M. Bur. d’Exp., Vanbochaut Garage Touring, Lheureux Benjamin, Hydropieces, Quincaillerie Rapaille, Bati-Karas sprl, Clair & Net. Onze overzichtelijke en snelle zoekstructuur garanderen dat uw bedrijf, contactgegevens buitengewoon snel door potentiële klanten gevonden wordt. Vaak is één zoekterm voldoende. Telefoonnummer zoeken: telefoongids, belgië, telefoonboek, adres zoeken, telefoon, bedrijven opzoeken 512-659-1976

(626) 560-1358

Belgen rijden op kop met elektrische fiets

314-727-6563

in het europese e-bike-klassement zijn de belgen voorman, zo blijkt uit cijfers van de nederlandse fietsersbond. Van alle verkochte fietsen in ons land is ruim 31 percent elektrisch. Nederland navolgen op de rangtelwoord plaats met 29 percent, gevolgd door oostenrijk ( 19 % ), europees land ( 12 % ) en denemarken ( 10 % ). “ hiermee lijken de belgen vooruitstrevender dan nederland, aangezien zij vroeger moeten afstappen van de conventionele rijwiel ”, luidt het. Mobiliteitsfederatie traxio bevestigt de data en zag overwegend de laatste vijf jaar “ een enorme boost in populariteit ”.

(204) 508-0042

Gemeente laat nieuwe straatmarkeringen aanbrengen

het verraden, herstellen en vernieuwen van straatmarkeringen. Het is iets wat in elke administratief district moet plaatsvinden om de verkeersveiligheid te optimaliseren. En dat bezitten ze in sint-pieters-leeuw begrepen. Deze week startte een gespecialiseerd winkelbedrijf met deze opdracht. “voor deze taak geven we prioriteit aan het duidelijker inbranden van een reeks openbare parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Overigens gaan we ook elf zebrapaden en fietsoversteken vernieuwen”, vertelt boten voor mobiliteit jan desmeth. “het winkelbedrijf dat deze taak uitvoert, is ook bezig met het verraden van 35 grondmarkeringen voor blauwe zones. ” dat zijn situeren waar mensen uitsluitend met hun parkeerschijf mogen parkeren. Op dit uur komen er ook op 35 verscheidene locaties in ruisbroek en negenmanneke aanduidingen voor zo’n blauwe zones. “de weersgesteldheid lieten het niet toe om deze wegmarkeringen al in sprokkelmaand aan te brengen”, verklaart jan desmeth. “een goede infrastructuur is beter voor de veiligheid en aanleveren een verzorgd straatbeeld op, vandaar dat er werd geïnvesteerd in het vernieuwen van fiets- en voetgangersoversteken en al de andere markeringen. ” nog meer markeringen maar daar stopt het niet bij. In de j. B. Wautersstraat gaat men de parkeervakken ombrengen door er de nodige aanduidingen aan te brengen tussen de nu geplaatste begin- en eindvakken met publiek groen. ” de totale kost van deze missie bedraagt 45. 000 euro”, vertelt boten voor financiën, jos speeckaert. “goede infrastructuur, goed gewoonte ervan, duidelijke aanwijzingen voor de inwoners en gebruikers is belangrijk en draagt bij tot een respectvolle samenleving. Rekening houdend met deze redenen is de prijs veilig verantwoord. ”

(770) 769-2196

audi rs4 | Carzando

2094884885

audi rs4

Audi A3 1.9tdi Sportback/Full-Option/63000km/2009!!

audi s4 3.0 v6 tfsi quattro

Audi A4 Avant in zeer goede staat, Full Option!

Audi a4 2.5 TDI V6 2003 Cabriolet 6bak Leder, pdc!

Audi TT 1.8 Turbo Quattro – 165KW (225cv)

S4 rs4 biturbo b5

Audi A4 1.9 TDi S line 131ch/contrôle technique ok/1er pro

Mazda RX-8 Hp 231 pk ! Nieuwe motor !

Audi RS4 4.2 FSI Quattro/Pano/Distronic/Camera

Audi A3 1.6 tdi ambition cabrioletmodel 2012

audi a4 dtm

Audi TT 1.8 Turbo Quattro

Audi rs4 Bj 2013

Mini One

Audi RS4 4.2i V8*Avant*Quattro*Navigatie*Leder*Sprintblauw

audi, rs4, 4.2fsi v8 quattro s-tronic *btw-like …

Audi r8 Magnetic ridecarbone S-tronic.. perfect staat

Audi RS4 4.2 V8 FSI Quattro Panorama Distronic

Mazda RX8 Hp 231 pk ! Nieuwe motor !

Audi RS4 4.2FSI V8 QUATTRO S-TRONIC *BTW-LIKE NEW-TOPAANBOD /be.carzando.com/auto/text/audi-rs4.html

Read More