Početna

B network


B network je izdavačka kuća koja se bavi Business to Business (B2B) komunikacijama. Svoju izdavačku delatnost usmerila je na štampana i digitalna izdanja koja imaju za cilj da informišu, savetuju i edukuju profesionalce u raznim oblastima.

Naša izdanja usmerena su ka jasno definisanim ciljnim grupama. Kroz informativne i edukativne tekstove, kao i putem sajtova, newslettera, ali i komunikacijom kroz društvene mreže, čitaocima pomažemo da unaprede svoje poslovanje i budu u toku sa trendovima na domaćem i stranom tržištu. 

B network je izdavač specijalizovanih B2B časopisa:

 

CaféBar network | Market network

Pharma network | Ton - Energija boja

 

Svi časopisi izdavačke kuće B network direktno se distribuiraju profesionalcima, menadžerima i donosiocima odluka u određenim granama industrije. Distribucija se obavlja u saradnji sa vodećim distributerima, koji su naši strateški partneri, kao i kurirskom službom i poštom.


B network d.o.o.

Savska 19,

11000 Beograd, Srbija 

Tel/fax. +381 11 2683 653, +381 11 2659 404

www.bnetwork.rs

raff

 

CaféBar network

 

CaféBar network je B2B časopis i portal specijalizovan za ugostiteljstvo, koji informiše i edukuje čitaoce o stručnim temama i prati aktuelna dešavanja u HoReCa sektoru u našoj zemlji i inostranstvu.

Cilj CaféBar networka jeste da stručnim tekstovima proširi znanja u oblasti HoReCa sektora u Srbiji, ali i da pruži podršku ugostiteljima da unaprede kvalitet svoje usluge.

CaféBar network je namenjen vlasnicima i menadžerima ugostiteljskih objekata, proizvođačima, uvoznicima i distributerima hrane i pića i ugostiteljske opreme.

Najnovije informacije iz sveta ugostiteljstva jednom nedeljno šaljemo na adrese više od 7.000 učesnika u HoReCa sektoru. 

Tiraž: 10.000

Dinamika izlaženja: dvomesečnik

Prijavite se za newsletter na našem sajtu disuse

2156225458   

 Market network

 

Market network je B2B časopis i portal specijalizovan za trgovinu i robu široke potrošnje, namenjen svim učesnicima na tržištu. 

Market network povezuje sve subjekte koji su uključeni u promet, od proizvođača, distributera i uvoznika robe široke potrošnje, do veleprodaja, maloprodajnih lanaca i samostalnih trgovinskih radnji. Čitaoce informiše o trendovima i aktuelnim dešavanjima na tržištu, relevantnim propisima i inovacijama u poslovanju.

Najnovije informacije iz oblasti robe široke potrošnje jednom nedeljno šaljemo na adrese više od 6.000 učesnika u FMCG sektoru. 

Tiraž: 10.000

Dinamika izlaženja: mesečnik

Prijavite se za newsletter na našem sajtu 9493045908

  

 

 

 

 

 

 

Pharma network 

 

Pharma network je B2B časopis i portal specijalizovan za farmaciju i medicinu, koji se obraća farmaceutima, lekarima, zdravstvenim radnicima i drugim učesnicima u farmaceutskoj i zdravstvenoj industriji.

Najnovije informacije iz oblasti medicine i farmacije jednom nedeljno šaljemo na adrese više od 4.000 stručnjaka. 

Tiraž: 8.000

Dinamika izlaženja: kvartalno

Prijavite se za newsletter na našem sajtu (423) 908-1396

9199909924  418-360-2894 

B Network d.o.o. | Savska 19, Beograd | Telefon/Faks: +381 11 2683 653, +381 11 2659 404 | email: office@bnetwork.rs