Munkedamsveien 59B, Oslo

+47 913 29 928 (770) 224-6179

Vi skaper forbedring og vekst

Fra idè til reelle resultater

985-209-0448

Vi jobber tett sammen med eiere, ledelse og organisasjonen for å skape fremtidsrettede løsninger og varige forbedringer.

(215) 504-3323

Teamet i ElstadBersgård har over tid gjennomført mange større engasjementer og med svært gode resultater.

Om oss – Menneskene

Vi har solid erfaring i å hjelpe ledelsen med å gjennomføre krevende forbedringer. Kombinasjonen av sterk transformasjonserfaring, samspillskompetanse og kulturforståelse gjør at vi oppnår tillit og god prestasjonsevne sammen med organisasjonen, ledelsen, styret og eiere. Vårt verdibidrag er å realisere målsatte resultater ved å ta en forpliktende rolle i gjennomføringen.

Tjenester

Vi fokuserer på å skape en tydelig strategisk retning for vekst og utvikling. Forretningsstrategien skal angi fokus og prioritetene, men suksessen dreier seg i praksis om ledelsens evne til å håndtere uforutsette hendelser og ekstern påvirkning underveis.

Kontinuerlig forbedring og organisk utvikling er viktig, men noen ganger mÃ¥ endringene være større og mer gjennomgripende. For oss er strukturelle endringer, oppkjøp, fusjoner, strategiske allianser eller joint venture – grep som kan sikre langsiktig konkurransekraft.

Ny strategi, struktur eller andre endringsprosesser skaper behov for å tilpasse organisasjons- og styringsmodell. En viktig forutsetning er å utforme en tydelig og godt forankret eierstrategi, som er koblet sammen med forretningsstrategien.

Store endringer i omgivelsene eller manglende intern utvikling kan gi behov for mer målrettet resultatforbedring. For oss er dette gjennomgripende endringer i forretnings- eller driftsmodellen for å sikre langsiktig verdiskapning.