Welkom bij Medisch Centrum Borrendamme Welkom bij Medisch Centrum Borrendamme

Welkom bij

Medisch Centrum

Borrendamme

Welkom bij

Medisch Centrum

Borrendamme

Welkom bij Medisch Centrum Borrendamme

Vanaf 1 oktober 2013 zijn de huisartsen van Zierikzee, apotheek Borrendamme, huisartsenpost Schouwen Duiveland en huisartsenlaboratorium SHL gehuisvest in Medisch Centrum Borrendamme.

Binnen dit centrum werken de zorgverleners nauw met elkaar samen. De visie van het centrum is hoogwaardige en toegankelijke medische zorg te bieden aan patienten. Uitgangspunt daarbij is dat samenwerken leidt tot kwalitatief betere zorg.

Met deze website willen wij u graag informeren over de gang van zaken binnen ons centrum.

medisch centrum borrendamme

504-894-3788


Vier grote patiëntenkoepels zijn een gezamenlijk meldpunt gestart voor besparingsideeën in de zorg. Mensen kunnen melden waar volgens hen onnodige kosten worden...

24 uur per dag 7 dagen per week zorg

Medisch Centrum Borrendamme is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor zorg.
De huisartsen van Zierikzee houden spreekuur van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur
Buiten deze openingstijden is de huisartsenpost in Borrendamme geopend.

Apotheek Borrendamme is 7 dagen per week geopend van 08.00-23.00 uur. Na 23.00 uur is de apotheek alleen geopend voor spoedrecepten via de naastgelegen huisartsenpost.