681-405-6133
Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe Katarzyny i Tomasza Abramczuk to fachowa pomoc we wszystkich zagadnieniach nowoczesnego ¶wiata finansów ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ ubezpieczeniowych i rozliczeñ podatkowych.